zachmurzenie duże
17°
13°
czwartek
Reklama
Znamy szczegóły rozbudowy parku gminnego w Boronowie
31 grudnia 2021 r. | 10:45
0

Urząd Gminy Boronów ogłosił zamówienie na rozbudowę Parku Gminnego w Boronowie. W ramach projektu powstanie m.in. skatepark, nowy plac zabaw, street workout park oraz elementy małej infrastruktury.

Wykonawcę poznamy w połowie stycznia.

Planowane prace obejmować będą stworzenie stref wielofunkcyjnych dostosowanych do różnych funkcji i grup wiekowych. Przewiduje się:
- rozbudowę istniejącej infrastruktury technicznej,
- powstanie bulwaru w postaci ścieżki z miejscami spotkań wzdłuż biegu rzeki Liswarta,
- rozbudowę istniejącego linarium o boisko do siatkówki oraz badmintona,
- budowę wielofunkcyjnej przestrzeni w postaci wzniesienia z miejscami spotkań, amfiteatrem i widownią,
- rozbudowę istniejącego placu zabaw o dodatkowe elementy,
- powstanie strefy typu street workout park,
- zagospodarowanie terenu lasu namorzynowego.

Wzdłuż rzeki Liswarta wytyczono ścieżkę z nawierzchni z żwiru. Wzdłuż niej zaprojektowano małą architekturę w postaci ławek, koszy na śmieci, altan oraz oświetlenia parkowego. W istniejącym lesie namorzynowym projektuje się strefę rekreacyjno-edukacyjną w postaci ścieżek z nawierzchni nieutwardzonej z żwiru ozdobnego oraz drewnianych ramp i trapów.

Na całym terenie projektuje się elementy małej architektury w postaci ławek i koszy na śmieci oraz stojaków na rowery, oświetlenia parkowego i altan.

Zakres inwestycji wraz infrastrukturą techniczną znajduje się w południowej części skrzyżowania ul. Wojska Polskiego i Wolności w gminie Boronów na działkach nr ewid. 4107/654, 4144/654, 4106/654, 4918/665. Dojazd do działek inwestora odbywa się za pomocą zjazdów i przejść z ul. Wojska Polskiego (działka nr 3447/653, 3452/654) oraz z ul. Wolności (działka nr ewid. 3460/654 ) od strony północnej.

Projekt przewiduje budowę nowych dróg i chodników, zapewniających właściwą obsługę komunikacyjną powiązaną z istniejącymi drogami, chodnikami, ścieżkami rowerowymi oraz istniejącym zagospodarowaniem terenu.

Dla zapewnienia obsługi terenu projektowane są:
▪ Chodniki i ciągi piesze
▪ Plac zabaw
▪ Skatepark
▪ Street workout park

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *