zachmurzenie duże
17°
13°
czwartek
Reklama
Za dwa tygodnie sesja budżetowa
15 grudnia 2023 r. | 11:34
0

28 grudnia o godz. 16:15 w Urzędzie Gminy Boronów odbędzie się sesja Rady Gminy Boronów, podczas której zostanie przyjęty budżet na 2024 rok.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr 10/LI/2023 z sesji Rady Gminy w dniu 5 grudnia 2023 r.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z okresu między sesjami.
5. Informacja Wójta Gminy Boronów z okresu między sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2033
a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
b) dyskusja nad projektem uchwały;
c) głosowanie nad przyjęciem uchwały.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boronów na 2024 rok.
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem;
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
c) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej;
d) głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie współpracy z Województwem Śląskim w celu realizacji zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegającej na budowie ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 905 w miejscowości Boronów".
9. Podjęcie uchwały w sprawie współpracy z Województwem Śląskim w celu realizacji zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegającej na budowie ronda na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego, Wolności i Poznańskiej w Boronowie tj. dróg wojewódzkich nr 905 i 907".
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Boronów oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Boronów na rok 2024".
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gminy na rok 2024.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa, Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa na rok 2024.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki na rok 2024.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych na rok 2024.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2024.
19. Wolne głosy i wnioski.
20. Zakończenie posiedzenia.

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *