zachmurzenie małe
16°
14°
wtorek
Reklama
W poniedziałek sesja
24 marca 2023 r. | 12:01
0

W poniedziałek, 27 marca o godz. 16:15 w sali narad Urzędu Gminy Boronów odbędzie się sesja Rady Gminy Boronów, podczas której radni podejmą uchwałę w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach z przeznaczeniem na zadanie pn. „Doposażenie oraz integracja systemu łączności UKF w celu poprawy zasięgów łączności radiowej na terenie gmin: Boronów, Herby oraz Koszęcin”.

Gmina zamierza przeznaczyć 10 000 zł na ten cel.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu nr 3/XLIV/2023 z sesji Rady Gminy w dniu 13 marca 2023 r.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z okresu między sesjami
5. Informacja Wójta Gminy Boronów z okresu między sesjami
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Boronów na 2023 rok
7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach z przeznaczeniem na zadanie pn. „Doposażenie oraz integracja systemu łączności UKF w celu poprawy zasięgów łączności radiowej na terenie gmin: Boronów, Herby oraz Koszęcin”
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Boronów ograniczonym prawem rzeczowym
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boronów w 2023 r.
10. Przedstawienie sprawozdania z realizacji "Programu współpracy Gminy Boronów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022"
11. Wolne głosy i wnioski
12. Zakończenie posiedzenia

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *