zachmurzenie małe
środa
Reklama
W poniedziałek sesja Rady Gminy Boronów
23 września 2022 r. | 11:09
0

W poniedziałek 26 września o godz. 16:15 w Urzędzie Gminy Boronów odbędzie się sesja Rady Gminy Boronów, podczas której rada podejmie uchwałę w sprawie "Programu Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030".

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr 6/XXXVIII/2022 z sesji Rady Gminy Boronów w dniu 22 sierpnia 2022 r.
4. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych przez radnych w okresie między sesjami.
5. Informacje o działalności Wójta Gminy Boronów w okresie między sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Boronów na 2022 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2026.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaży nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Boronowie przy ulicy Wolności, stanowiącej własność Gminy Boronów.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaży nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Boronowie przy ulicy Wojska Polskiego, stanowiącej własność Gminy Boronów.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030".
11. Podjęcie uchwały w sprawie "Programu Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030".
12. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Boronowie za I półrocze 2022 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze.
13. Wolne głosy i wnioski.
14. Zakończenie sesji.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *