intensywne opady deszczu
21°
19°
sobota
Reklama
Szykuje się kolejna rozbudowa parku gminnego
02 lutego 2024 r. | 09:00
0

Wójt Gminy Boronów ogłosił postępowanie w sprawie rozbudowa Parku Gminnego w Gminie Boronów - etap II.

Planowane prace zakładają stworzenie stref wielofunkcyjnych dostosowanych do różnych funkcji i grup wiekowych. Przewiduje się: rozbudowę istniejącej infrastruktury technicznej, powstanie bulwaru w postaci ścieżki z miejscami spotkań, altany z tężnią solankową oraz altany z sezonową herbaciarnią, jak również placu zabaw z fontanną.

Zakres inwestycji wraz infrastrukturą techniczną znajduje się w południowej części skrzyżowania ul. Wojska Polskiego i Wolności w gminie Boronów na działkach nr ewid. 4107/654, 4144/654, 4106/654, 4918/665. Dojście do działek inwestora odbywa się za pomocą zjazdów i przejść z ul. Wojska Polskiego (działka nr 3447/653, 3452/654) oraz z ul. Wolności (działka nr ewid. 3460/654 ) od strony północnej.

W istniejącym lesie namorzynowym wytyczono ścieżki zbudowane z drewnianych trapów i ramp, na konstrukcji stalowej. Wzdłuż trapów zaprojektowano małą architekturę w postaci ławek, koszy na śmieci i oświetlenia. Na środku trapy układają się w okrąg, na którym planuje się umieszczenie altany z miejscami do siedzenia i tężnią solankową, altany z sezonową herbaciarnią oraz oświetlenia.

Na całym terenie mają znajdować się elementy małej architektury w postaci ławek i koszy na śmieci, oświetlenia parkowego i altan.

Na placu zabaw planuje się umieścić zabawki oraz obręcz stalową, w której będą umieszczone: oświetlenie oraz tryskacze wody. Wewnątrz placu zabaw znajdzie się nawierzchnia bezpieczna z dyszami wodnymi, tworzącymi fontannę. Planowana jest budowa nowych dróg i chodników, zapewniających właściwą obsługę komunikacyjną powiązaną z istniejącymi drogami, chodnikami, ścieżkami rowerowymi oraz istniejącym zagospodarowaniem terenu.

Ofert można składać do 8 lutego.

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *