zachmurzenie małe
16°
14°
wtorek
Reklama
Radna chce przedłużenia kadencji sołtysów w gminie Boronów
16 sierpnia 2023 r. | 11:29
0

Radna Krystyna Nowak zwróciła się do Wójta Gminy Boronów z interpelacją w sprawie przedłużenia kadencji sołtysów w sołectwach Gminy Boronów.

Odpisał jej Wójt Krzysztof Bełkot.

W sprawie złożonej interpelacji zwróciła się do mnie radna Krystyna Nowak, która zauważa, że po przeczytaniu zauważy pan, że nie zwracałam się o przedłużenie kadencji, tylko pytałam -" dlaczego zostały one przedłużone" mimo tego, że Statuty sołectwa stanowią o 4 letniej kadencji sołtysów i wybory powinny być wiosną 2023.

oto treść odpowiedzi:

Zaistniały stan faktyczno-prawny w przedmiocie dualizmu zapisów zawartych w statutach sołeckich Gminy Boronów, dotyczących z jednej strony 4-letniej kadencji sołtysa i rady sołeckiej, a z drugiej strony zapisów statuujących wybór sołtysa i rad sołeckich w terminie 6 miesięcy od rozpoczęcia nowej kadencji Rady Gminy w zderzeniu z ustawą z dnia 11 stycznia 2018r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 130), w związku ze zmianą kadencji rady gminy z 4 do 5 lat, spowodował, że powstały wątpliwości natury formalno-prawnej w stosunku do obowiązujących już zapisów w statutach sołectw. Obowiązujące do dnia wejścia w życie w/w ustawy przepisy wprowadzały 4-letnią kadencję rady gminy, które to przepisy -w przypadku Gminy Boronów - znalazły swoje odniesienie do kadencji sołtysów i rad sołeckich Gminy Boronów. Pomimo szeregu konsultacji natury formalno-prawnej, brak było jednoznacznych rozstrzygnięć, dających gwarancję poprawnego działania w zaistniałym stanie faktycznym. Z jednej strony akt nadrzędny w postaci przywołanej powyżej ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. zmienił kadencję rad gmin do 5 lat, natomiast statuty sołectw – jako prawo samorządowe przyjęte w formie uchwały rady gminy – procedowane są w formie głosowania radnych. A priori to radni rady gminy podejmują poprzez głosowanie stosowne uchwały, zatem w praktyce takie głosowanie jest zależne li tylko od woli radnych. Hipotetycznie nawet w przypadku zaproponowania radzie zmian statutu sołectw poprzez wprowadzenie 5-letniej kadencji nie gwarantowało przyjęcia jej przez radę, która jak wskazano powyżej swoją wolę wyraża poprzez głosowanie. Stąd też, przy dołożeniu należytej staranności działania, dokonując analizy formalno-prawnej zaistniałego stanu faktyczno-prawnego aktualną kadencję sołtysów i rad sołeckich w kompatybilności powiązano ad hoc z kadencją Rady Gminy Boronów – poprzez działania konkludentne.

Mając na uwadze treść interpelacji, przekażę odrębne zapytanie do Przewodniczącego Rady Gminy Boronów, aby rozważył przedstawienie wszystkim Radnym Gminy Boronów konkluzję Pani interpelacji wraz z rozważeniem powołania odrębnej Komisji Statutowej, która zajęłaby się analizą formalno-prawną aktualnie obowiązujących statutów sołeckich w kompatybilności do zmian prawa powszechnie obowiązującego.

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *