zachmurzenie duże
17°
13°
czwartek
Reklama
Można usunąć azbest z gminą Boronów
14 kwietnia 2023 r. | 11:37
0

Wójt Gminy Boronów informuje mieszkańców posiadających zdemontowane pokrycie dachowe z płyt azbestowych (eternitu) lub planujących demontaż pokrycia dachowego w 2023 roku, iż mogą ubiegać się o dofinansowane kosztów związanych z utylizacją azbestu. Dofinansowanie obejmuje demontaż, transport i unieszkodliwianie płyt zawierających azbest z nieruchomości, które zostały ujęte w inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, sporządzonej na potrzeby związane z przygotowaniem „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Boronów na lata 2019-2032” lub znajdują się w Bazie Azbestowej. Dotacja nie obejmuje dopłaty do nowego pokrycia dachowego.

Maksymalna kwota dofinansowania może wynieść do 100% kosztów kwalifikowanych zadania, lecz nie więcej niż:
• 1.200,00 zł/Mg odpadu zawierającego azbest w przypadku ich demontażu, transportu
i unieszkodliwienia,
• 900,00 zł /Mg odpadu zawierającego azbest w przypadku ich transportu i unieszkodliwienia.

Wykonanie prac związanych z usunięciem azbestu zostanie wykonane do 15 września 2023 roku.

Mieszkańcy (właściciele nieruchomości) zainteresowani w/w dofinansowaniem proszeni są o złożenie wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami w tut. urzędzie gminy w terminie do 17 kwietnia 2023 roku. Wniosek o dofinansowanie można pobrać w siedzibie Urzędu Gminy w Boronowie lub ze strony internetowej http://ug.boronow.pl/ - zakładka: Dotacje w Gminie Boronów.

Wnioski o dofinansowanie będą realizowane według kolejności ich składania do czasu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (34) 35 39 100 wew. 21.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *