zachmurzenie duże
17°
13°
czwartek
Reklama
Jutro sesja Rady Gminy Boronów
11 października 2021 r. | 11:35
0

We wtorek o godz. 17:00 w Urzędzie Gminy Boronów odbędzie się sesja Rady Gminy Boronów, podczas której radni zajmą się szczegółowym sposobem i zakresem świadczenia usług na terenie Gminy Boronów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr 7/XXIX/2021 z sesji Rady Gminy w dniu 8 września 2021 r.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach radnych podejmowanych w okresie między sesjami.
5. Informacja z działalności Wójta Gminy Boronów w okresie między sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Boronów na 2021 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2026.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujacych bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
9. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Boronów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Boronowie przy ulicy Powstańców Śląskich, stanowiącej własność Gminy Boronów.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 60/IX/2011 Rady Gminy w Boronowie z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Boronowie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o uchwalenie przez Radę Gminy Boronów uchwały dotyczącej szczepień przeciwko COVID-19.
13. Wolne głosy i wnioski.
14. Zakończenie posiedzenia.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *