zachmurzenie duże
14°
14°
niedziela
Reklama
Gminne konsultacje bez konsultacji
26 lipca 2023 r. | 10:44
0

W gminie Boronów przeprowadzono konsultacje społeczne, które dotyczyły projektów uchwał w sprawie:
- zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Boronów,
- określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie gminy Boronów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Boronów.

Konsultacje przeprowadzono od 30 czerwca 2023 r. do 14 lipca 2023 r.

W konsultacjach nikt nie wziął udziału.

Może warto zapytać, dlaczego? Może dlatego, że nikt o nich nie wiedział...

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *