zachmurzenie małe
środa
Reklama
Elżbieta Duda ma zostać nowym skarbnikiem gminy Boronów
18 listopada 2022 r. | 11:49
0

Wójt Gminy Boronów poinformował, że odbył się konkurs na stanowisko skarbnika gminy Boronów. Dotychczasowa skarbnika - Małgorzata Cyl, która już wcześniej przeszła na emeryturę i ponownie została zatrudniona, odchodzi z pracy. W wyniku przeprowadzonego konkursu nowym skarbnikiem zostanie Elżbieta Duda z Cieszowej. Teraz wszystko w rękach rady.

Poniżej uzasadnienie wyboru.

PAWEŁ GĄSIORSKI

Dnia 7 listopada 2022 r. odbył się konkurs na ww. stanowisko. Komisja konkursowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy Boronów nr 205/2022 z dnia 19 października 2022 r. przeprowadziła rozmowę kwalifikacyjną z kandydatką, celem sprawdzenia wiadomości na temat znajomości przepisów określonych w ogłoszeniu o konkursie.

Pani Elżbieta Duda spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o konkursie jak również otrzymała wymaganą ilość punktów niezbędnych do zaliczenia postępowania konkursowego. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ) – Pani Elżbieta Duda zostanie przedstawiona przez Wójta jako kandydatka do powołania przez Radę Gminy w Boronowie

 Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *