intensywne opady deszczu
21°
19°
sobota
Reklama
Dziś radni uchwalą budżet na 2023 rok
28 grudnia 2022 r. | 10:50
0

Dziś o godz. 16:00 w sali narad Urzędu Gminy Boronów odbędzie się sesja Rady Gminy Boronów, podczas której radni uchwalą budżet na 2023 rok.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr 8/XLI/2022 z sesji Rady Gminy w dniu 21 listopada 2022 r.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z okresu między sesjami.
5. Informacja Wójta Gminy Boronów z okresu między sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Boronów na 2022 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2026.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2029.
a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
b) dyskusja nad projektem uchwały;
c) głosowanie nad przyjęciem uchwały.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boronów na 2023 rok.
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem;
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
c) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej;
d) głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w Boronowie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Boronów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Boronów na rok 2023".
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gminy na rok 2023.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa, Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa na rok 2023.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki na rok 2023.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych na rok 2023.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2023.
19. Wolne głosy i wnioski.
20. Zakończenie posiedzenia.

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *