intensywne opady deszczu
21°
19°
sobota
Reklama
1. Bieg Mikołajkowy wzdłuż Leńcy w Bornowie
29 października 2021 r. | 10:56
0

Ruszyły zapisy do 1. Biegu Mikołajkowego wzdłuż Leńcy, który odbędzie się 4 grudnia 2021 roku. Organizatorzy przygotowali trasę na długości 10 km. Będzie to bieg dla kobiet i mężczyzn.

Szczegóły znajdują się w regulaminie.

PAWEŁ GĄSIORSKI

regulamin:

Pod honorowym patronatem Wójta Gminy Boronów Krzysztofa Bełkota

Organizator:
- Urząd Gminy Boronów
-TKKF Boronovia Boronów
- Stowarzyszenie Atelier sportu

Jednostki wspierające:
OSP Gminy Boronów
Szkoła Podstawowa w Boronowie

Kontakt z organizatorem
Osoba kontaktowa – Rafał Gniła tel. +48 501 727 028

Termin i miejsce:
04.12. 2021

Szkoła Podstawowa w Boronowie
42-283 Boronów
ul. Poznańska 2

Patronat honorowy Wójt Gminy Boronów Krzysztof Bełkot

Cele:
- Popularyzacja biegania jako najprostszej formy czynnego wypoczynku
- Promocja Gminy Boronów
- Integracja środowiska biegaczy

Trasa:
- Dystans 10km – trasa 80% drogi polne i dukty leśne oraz 20% asfalt

Uczestnictwo:
- Prawo startu w biegu głównym ma każdy kto ukończył 16. rok życia
- Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę prawnych opiekunów na uczestnictwo w biegu (po przez podpisanie oświadczenia w biurze zawodów przez opiekuna prawnego)
- Każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 Dz. U. Nr 101 poz.1095
- Wszyscy zawodnicy muszą być zweryfikowani w biurze zawodów w dniu 04.12.2021
- Każdy zawodnik ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i stosować się do poleceń organizatorów, policji i służb porządkowych
- Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne
- Wyniki końcowe dostępne będą na platformie dostartu.pl
- Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych

Zgłoszenia:
- Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie dostartu.pl do 02.12.2021 w dniu 03.12.2021 zgłoszenia nie będą przyjmowane. W przypadku wolnych miejsc startowych organizator dopuszcza przyjmowanie zgłoszeń w biurze zawodów tj. 04.12.2021 r.
- Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego i uiszczenie opłaty startowej
- Każdy z uczestników biegu ma obowiązek sprawdzenia przed biegiem, czy jest umieszczony na liście startowej
- W ramach opłaty startowej uczestnicy otrzymują medal, czapeczkę świętego Mikołaja, posiłek regeneracyjny oraz numer startowy

Opłaty:
Do 16.11.2021 - 30zł
Do 02.12.2021 – 40zł
W dniu startu – 50zł

Wpłatę należy kierować poprzez system dotpay na stronie dostartu.pl bądź na konto organizatora
Stowarzyszenie Atelier Sportu:
konto 65 1140 2004 0000 3902 7969 0007
z tytułem wpłaty: Bieg mikołajkowy wzdłuż Leńcy. Przy wpłacie proszę podać nazwisko zawodnika, za którego ma wpłynąć zapłata.

W przypadku wpłat zbiorowych należy wpisać imiona i nazwiska wszystkich uczestników biegu, za których dokonywana jest opłata startowa. Informacja o uiszczeniu opłaty startowej pojawi się na liście zgłoszeń najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wpłaty.

Limit startujących 150 osób W przypadku odwołania imprezy z powodu wprowadzenia ewentualnych restrykcji związanych z covid-19 organizator zwróci pobrane opłaty startowe. Zwrot opłaty z innych przyczyn losowych zawodników nie będzie realizowany ( opłata może zostać przeniesiona na inną osobę lub przejść na kolejną edycję biegu). Biegi dzieci i młodzieży są bezpłatne, rejestracja odbywa się w dniu zawodów. Każde dziecko otrzyma drobny upominek a pierwsze trzy osoby w poszczególnych klasyfikacjach generalnych nagrody rzeczowe.

Program zawodów:
8.30 Otwarcie biura zawodów Szkoła Podstawowa w Boronowie ul. Poznańska 2
Godz.10.00 Biegi dzieci i młodzieży
10:00 – Przedszkolaki Dziewczęta i chłopcy– dystans 300 metrów.
10:10 – Dziewczęta rocznik 2013/2014 – dystans 400 metrów.
10:15 – Chłopcy rocznik 2013/2014 – dystans 400 metrów.
10:25 – Dziewczęta rocznik 2011/2012– dystans 600 metrów.
10:30 – Chłopcy rocznik 2011/2012– dystans 600 metrów.
10:30- zamknięcie biura zawodów
10:40- Dziewczęta rocznik 2009/2010 – dystans 800 metrów.
11.00 Start Biegu Głównego 10km
11:10 – Chłopcy rocznik 2009/2010– dystans 800 metrów.
11:20 – Dziewczęta rocznik 2007/2008– dystans 1000 metrów i chłopcy rocznik 2007/2008– dystans 1000 metrów.
12:00 – Ogłoszenie wyników biegów dzieci i młodzieży, wręczenie nagród .
12:45 – Dekoracja biegu głównego w klasyfikacji open i wiekowej
Losowanie nagród

Klasyfikacja:
Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn. Miejsca 1-3

Nagrody:
- Lista nagród biegu:

Miejsca od 1 do 3 w kategorii kobiet i mężczyzn nagrody finansowe
1 Miejsce -300zł
2 Miejsce -200zł
3 Miejsce -100zł

Klasyfikacja wiekowa:
– klasyfikacja mężczyzn 16-39 lat
– klasyfikacja mężczyzn 40-59 lat
– klasyfikacja mężczyzn 60+ lat
– klasyfikacja kobiet 16-39 lat
– klasyfikacja kobiet 40-59 lat
– klasyfikacja kobiet pow. 60+ lat
Najlepszy i najlepsza mieszkanka gminy Boronów

Postanowienia końcowe:
- Koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy
- Koszty osobowe ponoszą uczestnicy lub jednostki delegujące
- Pobrana opłata startowa nie podlega zwrotowi
- Uczestnicy zawodów pokonujący trasę biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani
- Pomiar trasy odbywać się będzie za pomocą chipów bezzwrotnych,
- Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz kultury osobistej, w przeciwnym razie mogą podlegać wykluczeniu z udziału w biegu decyzją organizatora
- Organizator nie prowadzi depozytu rzeczy wartościowych
- Organizator nie ubezpiecza uczestników. Wszyscy uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność
- Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie biegu
- Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora
- W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje organizatorDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *