zachmurzenie małe
16°
14°
wtorek
Reklama
UG Boronów
Ruszyły prace związane z rozbudową Parku Gminnego w Boronowie
23 lutego 2022 r. | 11:44
0

Gmina Boronów poinformował, że ruszyły prace związane z rozbudową Parku Gminnego w Boronowie. Zadanie wykonuje firma HUCZ SP. Z O. O. SP. K. z Boronowa.

Łączny koszt inwestycji ma wynieść 5.674.264,36 zł.

Planowane prace obejmować będą stworzenie stref wielofunkcyjnych dostosowanych do różnych funkcji i grup wiekowych.

Przewiduje się:
- rozbudowę istniejącej infrastruktury technicznej,
- powstanie bulwaru w postaci ścieżki z miejscami spotkań wzdłuż biegu rzeki Liswarta,
- rozbudowę istniejącego linarium o boisko do siatkówki oraz badmintona,
- budowę wielofunkcyjnej przestrzeni w postaci wzniesienia z miejscami spotkań, amfiteatrem i widownią,
- rozbudowę istniejącego placu zabaw o dodatkowe elementy,
- powstanie strefy typu street workout park,
- zagospodarowanie terenu lasu namorzynowego.

Wzdłuż rzeki Liswarta wytyczono ścieżkę z nawierzchni z żwiru. Wzdłuż niej zaprojektowano małą architekturę w postaci ławek, koszy na śmieci, altan oraz oświetlenia parkowego. W istniejącym lesie namorzynowym projektuje się strefę rekreacyjno-edukacyjną w postaci ścieżek z nawierzchni nieutwardzonej z żwiru ozdobnego oraz drewnianych ramp i trapów.

Na całym terenie projektuje się elementy małej architektury w postaci ławek i koszy na śmieci oraz stojaków na rowery, oświetlenia parkowego i altan.

Zakres inwestycji wraz infrastrukturą techniczną znajduje się w południowej części skrzyżowania ul. Wojska Polskiego i Wolności w gminie Boronów na działkach nr ewid. 4107/654, 4144/654, 4106/654, 4918/665. Dojazd do działek inwestora odbywa się za pomocą zjazdów i przejść z ul. Wojska Polskiego (działka nr 3447/653, 3452/654) oraz z ul. Wolności (działka nr ewid. 3460/654 ) od strony północnej. Projekt przewiduje budowę nowych dróg i chodników, zapewniających właściwą obsługę komunikacyjną powiązaną z istniejącymi drogami, chodnikami, ścieżkami rowerowymi oraz istniejącym zagospodarowaniem terenu.

Dla zapewnienia obsługi terenu projektowane są:
▪ Chodniki i ciągi piesze
▪ Plac zabaw
▪ Skatepark
▪ Street workout park

Projektuje się zróżnicowane nawierzchnie:
- płyty betonowe
- nawierzchnia z grysu
- nawierzchnia z kostki ażurowej
- nawierzchnia bezpieczna wylewana
- nawierzchnia ze żwiru ozdobnego
▪ chodniki i ciągi piesze żwirowe zaprojektowane zostały w nawierzchni składającej się z:
- warstwy z żwiru ozdobnego
- podsypki cem.-piaskowej gr.3cm
- podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. warstwy 15cm
- gruntu stabilizowanego cementem do Rm =1,5 MPa /E2≥60MPa w warstwie grubości 15 cm
▪ chodniki i ciągi piesze z kostki zaprojektowane zostały w nawierzchni składającej się z:
- kostki brukowej gr. 6 cm
- podsypki cem.–piaskowej gr.3cm
- podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. warstwy 15cm
- gruntu stabilizowanego cementem do Rm =1,5 MPa /E2≥60MPa w warstwie grubości 15 cm
▪ amfiteatr zaprojektowany został w nawierzchni składającej się z:
- płyt chodnikowych gr. 7cm
- podsypki cem. –piaskowej gr.3cm
- kruszywo łamane C90/3 uziarnienie 0-63,0 gr. 30 cm
▪ plac zabaw zaprojektowany został w nawierzchni składającej się z:
- wykładziny elastycznej typu „Tartan”
- warstwa podkładowa z granulatu SBR gr. warstwy 1cm
- podbudowa dynamiczna ze żwiru z granulatem SBR gr. Warstwy 3cm
- utwardzona podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. warstwy 20cm
- gruntu stabilizowanego cementem do Rm =1,5 MPa /E2≥80MPa w warstwie grubości 15 cm
▪ street workout park zaprojektowany został w nawierzchni składającej się z:
- wykładziny elastycznej typu „Tartan”
- warstwa podkładowa z granulatu SBR gr. warstwy 1cm
- podbudowa dynamiczna ze żwiru z granulatem SBR gr. Warstwy 3cm
- utwardzona podbudowazasadniczaz mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. warstwy 20cm
- gruntu stabilizowanego cementem do Rm =1,5 MPa /E2≥80MPa w warstwie grubości 15 cm
▪ Boisko do boule zaprojektowano z nawierzchni składającej się z:
- nawierzchnia mineralna 0/8 mm grubości 3,0 cm
- warstwa dynamiczna 0/16 mm grubości 5,0 cm
- kruszywo łamane C90/3 uziarnienie 0-63,0 gr. 12 cm
▪ skatepark zaprojektowany został w nawierzchni składającej się z:
- posypka kwarcowa
- beton B30 zbrojony włóknami polipropylenowymgr.15cm
- chudy beton B10 gr. 10 cm
- kruszywo łamane C90/3 uziarnienie 0-63,0 gr.30cm
▪ boiska do siatkówki plażowej zaprojektowany został w nawierzchni składającej się z:
- Warstwa piasku, gr.20 cm

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *