zachmurzenie małe
16°
14°
wtorek
Reklama
Mikołajkowy Bieg wzdłuż Leńcy w Boronowie
10 listopada 2023 r. | 11:27
0

2 grudnia w Boronowie odbędzie się trzecia edycja Mikołajkowego Biegu wzdłuż Leńcy.

Szczegóły poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

regulamin:

Organizator:
Stowarzyszenie Atelier sportu
Jednostki współorganizujące:
Urząd Gminy Boronów - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Boronowie,
Zespół Placówek Oświatowych w Boronowie,
OSP Gminy Boronów.
Jednostki wspierające:
LKS „Jedność” Boronów,
38 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „ZIELONE PIÓRA” z Boronowa,
TKKF Boronovia Boronów.
Kontakt z organizatorem:
Osoba kontaktowa – Rafał Gniła tel. +48 501 727 028
Termin i miejsce:
02.12.2023 r.
42-283 Boronów
ul. Poznańska
Patronat:
Wójt Gminy Boronów Krzysztof Bełkot
Cele:
- Popularyzacja biegania jako najprostszej formy czynnego wypoczynku,
- Promowanie zdrowego trybu życia,
- Rozwijanie więzi i pozytywnych relacji w rodzinie i wśród kolegów jako czynników chroniących
w profilaktyce uzależnień i zachowań ryzykownych,
- Motywacja do samorozwoju poprzez sport, promowanie zdrowej rywalizacji,
- Promocja Gminy Boronów,
- Integracja środowiska biegaczy.
Trasa:
Dystans 10km – trasa 80% drogi polne i dukty leśne oraz 20% asfalt,
START/META – ul. Leśna, Boronów.
Uczestnictwo:
- Prawo startu w biegu głównym ma każdy kto ukończył 16. rok życia ,
- Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę prawnych opiekunów na uczestnictwo w biegu
(po przez podpisanie oświadczenia w biurze zawodów przez opiekuna prawnego) ,
- Każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem
podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu (podstawa prawna: Rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 Dz. U. Nr 101 poz.1095 ),
- Wszyscy zawodnicy muszą być zweryfikowani w biurze zawodów w dniu 2.12.2023 r.,
- Każdy zawodnik ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i stosować się do poleceń
organizatorów, policji i służb porządkowych,
- Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,
- Wyniki końcowe dostępne będą na platformie dostartu.pl,
- Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych
organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych
i reklamowych.
Zgłoszenia:
- Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego
na stronie dostartu.pl do 30.11.2023 w dniu 01.12.2023 zgłoszenia nie będą przyjmowane.
W przypadku wolnych miejsc startowych organizator dopuszcza przyjmowanie zgłoszeń w biurze
zawodów tj. 2.12.2023 r.,
- Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego i uiszczenie opłaty startowej,
- Każdy z uczestników biegu ma obowiązek sprawdzenia przed biegiem, czy jest umieszczony
na liście startowej,
- W ramach opłaty startowej uczestnicy otrzymują medal, czapeczkę świętego Mikołaja, posiłek
regeneracyjny oraz numer startowy.
Opłaty:
Do 30.11.2023 - 40zł
W dniu startu – 60zł
Wpłatę należy kierować poprzez system dotpay na stronie dostartu.pl bądź na konto organizatora
Stowarzyszenie Atelier Sportu:
konto 65 1140 2004 0000 3902 7969 0007
z tytułem wpłaty: Bieg mikołajkowy wzdłuż Leńcy. Przy wpłacie proszę podać nazwisko zawodnika,
za którego ma wpłynąć zapłata;
W przypadku wpłat zbiorowych należy wpisać imiona i nazwiska wszystkich uczestników biegu,
za których dokonywana jest opłata startowa
Informacja o uiszczeniu opłaty startowej pojawi się na liście zgłoszeń najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia
wpłaty.
Mieszkańcy Gminy Boronów są zwolnieni z opłaty startowej – wystarczy dokonać zapisu
a w ciągu 7 dni pojawi się na stronie zapisów informacja że dana osoba została opłacona
przez organizatora. W dniu biegu organizator pobiera opłatę od mieszkańców Gminy
Boronów w wysokości 60zł.
Limit startujących 150 osób
W przypadku odwołania imprezy z powodu wprowadzenia ewentualnych restrykcji związanych
z covid -19 organizator zwróci pobrane opłaty startowe. Zwrot opłaty z innych przyczyn losowych
zawodników nie będzie realizowany ( opłata może zostać przeniesiona na inną osobę lub przejść
na kolejną edycję biegu).
Biegi dzieci i młodzieży są bezpłatne, rejestracja odbywa się w dniu zawodów. Każde dziecko otrzyma
drobny upominek a pierwsze trzy osoby w poszczególnych klasyfikacjach generalnych nagrody
rzeczowe.
Program zawodów:
8.30 Otwarcie biura zawodów Szkoła Podstawowa w Boronowie ul. Poznańska 2
Godz.10.00 Biegi dzieci i młodzieży
10:00 – Przedszkolaki Dziewczęta i chłopcy– dystans 200 metrów.
10:10 – Dziewczęta klasy 1-3 – dystans 400 metrów.
10:15 – Chłopcy klasy 1-3– dystans 400 metrów.
10:25 – Dziewczęta klasy 4-6– dystans 600 metrów.
10:30 – Chłopcy klasy 4-6– dystans 600 metrów.
10:30- zamknięcie biura zawodów
10:40- Dziewczęta i chłopcy klasy 7-8 – dystans 800 metrów.
11.00 Start Biegu Głównego 10km
12:30 –Ogłoszenie wyników biegów dzieci i młodzieży, wręczenie nagród .
12:45 – Dekoracja biegu głównego w klasyfikacji open i wiekowej.
Losowanie nagród
Klasyfikacja:
Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn. Miejsca 1-3
Nagrody:
- Lista nagród biegu:
Miejsca od 1 do 3 w kategorii kobiet i mężczyzn nagrody rzeczowe
Klasyfikacja wiekowa:
- klasyfikacja mężczyzn 16-39 lat
- klasyfikacja mężczyzn 40-59 lat
- klasyfikacja mężczyzn 60+ lat
- klasyfikacja kobiet 16-39 lat
- klasyfikacja kobiet 40-59 lat
- klasyfikacja kobiet pow. 60+ lat
- Najlepszy i najlepsza mieszkanka gminy Boronów.
Postanowienia końcowe:
1. Koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy,
2. Koszty osobowe ponoszą uczestnicy lub jednostki delegujące,
3. Pobrana opłata startowa nie podlega zwrotowi,
4. Uczestnicy zawodów pokonujący trasę biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani,
5. Pomiar trasy odbywać się będzie za pomocą chipów bezzwrotnych,
6. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz kultury
osobistej, w przeciwnym razie mogą podlegać wykluczeniu z udziału w biegu decyzją
organizatora,
7. Organizator nie prowadzi depozytu rzeczy wartościowych,
8. Organizator nie ubezpiecza uczestników. Wszyscy uczestnicy biorą udział w imprezie na własną
odpowiedzialność,
9. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie biegu,
10. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora,
11. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje organizator.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *