intensywne opady deszczu
21°
19°
sobota
Reklama
Informacja GOPS w Boronowie
30 sierpnia 2023 r. | 07:57
0

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boronowie informuje, że do 1 września przyjmuje wnioski do programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024.

Karty zgłoszenia do programu można pobrać w siedzibie ośrodka: Boronów ul. Dolna 2, w godzinach pracy: poniedziałek, środa, czwartek od 7,00-15,00; wtorek od 7,00-16,00 i piątek od 7,00-14,00.
GOPS przyznając usługi asystencji osobistej, w pierwszej kolejności uwzględnia
potrzeby:
1) osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepoprawności;
2) osób posiadających orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym
stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
3) osób z niepełnosprawnościami samotnie gospodarujących, które nie mają możliwości korzystania ze wsparcia bliskich
4) osoby te wymagają wysokiego poziomu wsparcia tj.: osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
5) dzieci do ukończenia 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:
1) wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
2) wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
3) wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
4) wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *